https://sachhay.buonduyendang.net -Tuyển Tập Truyện Trào Phúng Hay Nhất Của Võ Tòng Đánh Mèo

Tuyển Tập Truyện Trào Phúng Hay Nhất Của Võ Tòng Đánh Mèo – Võ Tòng Đánh Mèo

Muôn mặt đời sống, từ chuyện trong nhà đến chuyện hàng xóm, đến chuyện công việc, thế sự hiện lên qua tiếng cười trào phúng của tác giả. Đằng sau những tiếng cười đó còn là sự chua xót trước những thói tật của con người, những mặt trái của đời sống hiện đại; cười đó mà đau đó, cười đó mà mong rằng xã hội sẽ bớt những câu chuyện “cười ra nước mắt” như thế.

View More Tuyển Tập Truyện Trào Phúng Hay Nhất Của Võ Tòng Đánh Mèo – Võ Tòng Đánh Mèo