Những điều các bậc cha mẹ có thể học được từ tiểu thuyết ‘Giết con chim nhại’

Người ta có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho ý kiến của họ. Nhưng trước khi sống với ý kiến của người khác, ta cần đối diện với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc số đông, đó là lương tâm con người

View More Những điều các bậc cha mẹ có thể học được từ tiểu thuyết ‘Giết con chim nhại’